ชื่อวัด :
 
เจ้าอาวาส :
 
ประวัติวัด และ กิจกรรม:
 
โบราณสถาน :
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com