พระเทพปริยัติ เป็นประธานผูกพัทธสีมาวัดแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ : 2012-02-06
ประเภทข่าว : ข่าวทำการปฏิบัติงานของพระ
เอกสารที่แนบมาด้วย : ไม่มี

 

 
พระเทพปริยัติ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติศาสนกิจ  เป็นประธานผูกพัทธสีมาวัดแม่ตาด
 ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี  พระครูธีรศาสน์สุนทร  เจ้าอาวาสวัดแม่ตาด  ถวายการต้อนรับ
นายอำเภอสันกำแพง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสผู้กำหนดเขตแดน
ผูกแล้วเสร็จเป็นพัทธสีมา  เวลา ๑๕.๓๑ นาฬิกา


 
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com