หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
 
วันที่ : 2012-01-19
ประเภทข่าว : ข่าวทำการปฏิบัติงานของพระ
เอกสารที่แนบมาด้วย : ไม่มี

 

 
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

                    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๔  ที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรมที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อยกย่องเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จำนวน ๔๕ หน่วย  และกำหนดจัดพิธีมอบพัดและเกียรติบัตรแก่ประธาน หน่วย อปต.ดีเด่น ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


 
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com