พระครูอมรวีรคุณ (จร.ชท)

ประวัติพระอธิการอินตา  อินฺทวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า

ชื่อ  พระครูอมรวีรคุณ  นามสกุล  นุแดง  ฉายา  อินฺทวีโร  อายุ  ๕๙  พรรษา ๓๙
วัดป่าเป้า  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


นามเดิม  นายอินตา  นามสกุล  นุแดง
เกิดวันอาทิตย์ที่ ๑๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  ปีขาล
บิดา  นายเขียว  นามสกุล  สุวรรณเลิศ   มารดา  นางจ๋าม  นามสกุล  นุแดง
บ้านเลขที่  ๕๓  หมู่ที่ ๑  ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่


บรรพชา  วันที่ ๑๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๓   วัดเชตุพน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิกรมคณาภิรักษ์  วัดเชตุพน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


อุปสมบท  วันที่ ๑๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๓
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิกรมคณาภิรักษ์
พระกรรมวาจาจารย์  พระอธิการเสมอ  ปรเสสโร
พระอนุสาวนาจารย์  พระสมพงศ์  สุจิตฺโต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเป้า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  จนถึงปัจจุบัน

Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com